Abudureheman, Namaiti 2008 Age 31

Yu, Yangyi 2744 Age 23

A88 - Dutch, Leningrad Variation

Huocheng Xinjiang rapid (2), 2017-08-02

0-1