Bu, Xiangzhi 2705 Age 31

Vitiugov, Nikita 2726 Age 29

D37 - Queens Gambit Declined

Wch Blitz (20), 2016-12-30

1-0