Le, Quang Liem 2712 Age 26

Wei, Yi 2725 Age 17

E41 - Nimzo-Indian, 4.e3

HDBank Chess Open (8), 2017-03-16

1/2-1/2