Rodshtein, Maxim 2698 Age 28

Wojtaszek, Radoslaw 2734 Age 30

E04 - Catalan, Open, 5.Nf3

Top 12, French League (4), 2017-05-21

1/2-1/2