Vorobjov, Pavel 2223 Age 35

Andreikin, Dmitry 2737 Age 26

A04 - Reti Opening

European Championship, Blitz (3), 2016-12-17

0-1