Zhou, Weiqi 2609 Age 30

Yu, Yangyi 2729 Age 22

A80 - Dutch Defense

Chinese League, Division A (20), 2016-12-03

1/2-1/2