You can find your favorite chess games, including your own, in our 6 million game online chess database.


#White PlayerRatingBlack PlayerRatingResultMovesECOSiteYear 
1Matlakov, Maxim2694Mamedov, Rauf26881-057A41Doha2016
2Mamedov, Rauf2770Nakamura, Hikaru28420-139B50Doha2016
3Vallejo Pons, Francisco2711Mamedov, Rauf26880-149A42Doha2016
4Mamedov, Rauf2688Najer, Evgeniy26791-061B20Doha2016
5Vitiugov, Nikita2726Mamedov, Rauf26881/2-1/235B06Doha2016
6Mamedov, Rauf2688Li, Chao B27201-041B50Doha2016
7Salem, AR Saleh2656Mamedov, Rauf26881-021B09Doha2016
8Mamedov, Rauf2688Naiditsch, Arkadij26871/2-1/27B45Doha2016
9Wojtaszek, Radoslaw2749Mamedov, Rauf26881/2-1/243E68Doha2016
10Volokitin, Andrei2649Mamedov, Rauf26880-127B06Doha2016
11Mamedov, Rauf2688Dreev, Alexey26520-176A07Doha2016
12Pichot, Alan2544Mamedov, Rauf26880-142B06Doha2016
13Mamedov, Rauf2688Halkias, Stelios25851-030C26Doha2016
14Bok, Benjamin2598Mamedov, Rauf26881-028B31Doha2016
15Mamedov, Rauf2688Vidit, Santosh Gujrathi26891-043B12Doha2016
16Nguyen, Ngoc Truong Son2629Mamedov, Rauf26881-071B08Doha2016
17Mamedov, Rauf2688Inarkiev, Ernesto27091-038C26Doha2016
18Wei, Yi2707Mamedov, Rauf26881-039B07Doha2016
19Mamedov, Rauf2688Jakovenko, Dmitrij27041/2-1/284C47Doha2016
20Kayumov, Sergey2505Mamedov, Rauf26880-149A48Doha2016
21Mamedov, Rauf2688Ghaem Maghami, Ehsan25741/2-1/255D30Doha2016
22Lalith Babu M R2549Mamedov, Rauf26700-148E94Doha2016
23Mamedov, Rauf2670Wei, Yi26091/2-1/281B50Doha2016
24Leko, Peter2692Mamedov, Rauf26701/2-1/235B33Doha2016
25Mamedov, Rauf2670Bok, Benjamin25891-044B23Doha2016
26Dreev, Alexey2705Mamedov, Rauf26701-050A49Doha2016
27Mamedov, Rauf2670Zhigalko, Sergei27281/2-1/228B20Doha2016
28Mamedov, Rauf2670Dominguez Perez, Leinier28030-135C53Doha2016
29Karjakin, Sergey2806Mamedov, Rauf26700-135B38Doha2016
30Adly, Ahmed2627Mamedov, Rauf26700-152A48Doha2016
31Mamedov, Rauf2670Malakhov, Vladimir27211/2-1/2130A16Doha2016
32Darini, Pouria2512Mamedov, Rauf26700-143A40Doha2016
33Mamedov, Rauf2670Aleksandrov, Aleksej25421/2-1/215C67Doha2016
34Svane, Rasmus2532Mamedov, Rauf26701-049E94Doha2016
35Mamedov, Rauf2670Kayumov, Sergey24561-037B04Doha2016
36Sanal, Vahap2411Mamedov, Rauf26701-039B35Doha2016
37Matlakov, Maxim2694Mamedov, Rauf26881-054B06Tallinn2016
38Mamedov, Rauf2688Matlakov, Maxim26941/2-1/250B40Tallinn2016
39Mamedov, Rauf2688Bologan, Viktor26401-021B23Tallinn2016
40Bologan, Viktor2640Mamedov, Rauf26880-142A42Tallinn2016
41Leko, Peter2693Mamedov, Rauf26880-147B38Tallinn2016
42Mamedov, Rauf2688Leko, Peter26931/2-1/236C53Tallinn2016
43Mamedov, Rauf2688Wojtaszek, Radoslaw27491-046B11Tallinn2016
44Wojtaszek, Radoslaw2749Mamedov, Rauf26881/2-1/277E91Tallinn2016
45Pavlidis, Antonios2532Mamedov, Rauf26880-131B31Tallinn2016
46Mamedov, Rauf2688Pavlidis, Antonios25320-169B35Tallinn2016
47Mamedov, Rauf2688Kozul, Zdenko26131-023B50Tallinn2016
48Kozul, Zdenko2613Mamedov, Rauf26881/2-1/276A04Tallinn2016
49Mamedov, Rauf2688Andreikin, Dmitry27370-184B42Tallinn2016
50Andreikin, Dmitry2737Mamedov, Rauf26881/2-1/236E71Tallinn2016