You can find your favorite chess games, including your own, in our 6 million game online chess database.


#White PlayerRatingBlack PlayerRatingResultMovesECOSiteYear 
51Grischuk, Alexander2752Mamedyarov, Shakhriyar27621-028E15Germany2016
52Mamedov, Rauf2684Mamedyarov, Shakhriyar27621/2-1/231C47Novi Sad2016
53Harikrishna, Pentala2768Mamedyarov, Shakhriyar27621/2-1/232B92Novi Sad2016
54Arnaudov, G. Petar2471Mamedyarov, Shakhriyar27620-140A06Novi Sad2016
55Mamedyarov, Shakhriyar2762Svidler, Peter27420-160A48Novi Sad2016
56Mamedyarov, Shakhriyar2762Vachier-Lagrave, Maxime28111-036A49Novi Sad2016
57Artemiev, Vladislav2658Mamedyarov, Shakhriyar27620-131A48Novi Sad2016
58Mamedyarov, Shakhriyar2762Korsunsky, Yuri24111-045A06Novi Sad2016
59Mamedyarov, Shakhriyar2762Ponomariov, Ruslan27091-057E12Tashkent2016
60Kasimdzhanov, Rustam2691Mamedyarov, Shakhriyar27621/2-1/214C87Tashkent2016
61Mamedyarov, Shakhriyar2762Gelfand, Boris27431/2-1/223D46Tashkent2016
62Ponomariov, Ruslan2709Mamedyarov, Shakhriyar27621/2-1/215D61Tashkent2016
63Mamedyarov, Shakhriyar2762Kasimdzhanov, Rustam26911/2-1/250D29Tashkent2016
64Gelfand, Boris2743Mamedyarov, Shakhriyar27621/2-1/221D12Tashkent2016
65Mamedyarov, Shakhriyar2762Ponomariov, Ruslan27091-047E12Tashkent2016
66Kasimdzhanov, Rustam2691Mamedyarov, Shakhriyar27621/2-1/217C84Tashkent2016
67Mamedyarov, Shakhriyar2762Gelfand, Boris27431-052D45Tashkent2016
68Ponomariov, Ruslan2709Mamedyarov, Shakhriyar27621/2-1/227C54Tashkent2016
69Mamedyarov, Shakhriyar2762Kasimdzhanov, Rustam26911/2-1/245D24Tashkent2016
70Gelfand, Boris2743Mamedyarov, Shakhriyar27620-150D12Tashkent2016
71Mamedyarov, Shakhriyar2761Kramnik, Vladimir28081-042E10Moscow2016
72Giri, Anish2755Mamedyarov, Shakhriyar27611/2-1/240C50Moscow2016
73Mamedyarov, Shakhriyar2761Aronian, Levon27951/2-1/240E10Moscow2016
74Nepomniachtchi, Ian2740Mamedyarov, Shakhriyar27611-054C50Moscow2016
75Mamedyarov, Shakhriyar2761Svidler, Peter27451/2-1/250D70Moscow2016
76Tomashevsky, Evgeny2731Mamedyarov, Shakhriyar27611/2-1/283D12Moscow2016
77Mamedyarov, Shakhriyar2761Gelfand, Boris27431-028D43Moscow2016
78Anand, Viswanathan2776Mamedyarov, Shakhriyar27611-054C92Moscow2016
79Mamedyarov, Shakhriyar2761Li, Chao B27461/2-1/241D70Moscow2016
80Li, Chao B2624Mamedyarov, Shakhriyar27480-159A05Moscow2016
81Mamedyarov, Shakhriyar2748Giri, Anish27661/2-1/266D90Moscow2016
82Mamedyarov, Shakhriyar2748Tomashevsky, Evgeny27931-030E10Moscow2016
83Anand, Viswanathan2790Mamedyarov, Shakhriyar27481/2-1/237C80Moscow2016
84Mamedyarov, Shakhriyar2748Aronian, Levon28261-061E10Moscow2016
85Kramnik, Vladimir2713Mamedyarov, Shakhriyar27480-146D03Moscow2016
86Mamedyarov, Shakhriyar2748Nepomniachtchi, Ian28401-031D90Moscow2016
87Gelfand, Boris2765Mamedyarov, Shakhriyar27480-131A16Moscow2016
88Mamedyarov, Shakhriyar2748Svidler, Peter27951/2-1/232D90Moscow2016
89Adams, Michael2738Mamedyarov, Shakhriyar27611/2-1/231B12Baku2016
90Mamedyarov, Shakhriyar2761Karjakin, Sergey27691/2-1/274D41Baku2016
91Mamedyarov, Shakhriyar2761Shirov, Alexei26731/2-1/231D45Baku2016
92Saric, Ivan2668Mamedyarov, Shakhriyar27611/2-1/233B18Baku2016
93Mastrovasilis, Dimitrios2601Mamedyarov, Shakhriyar27611/2-1/231B11Baku2016
94Mamedyarov, Shakhriyar2761Harikrishna, Pentala27520-134D43Baku2016
95Lupulescu, Constantin2618Mamedyarov, Shakhriyar27610-161D43Baku2016
96Mamedyarov, Shakhriyar2761Rapport, Richard27521-048D10Baku2016
97Nedev, Trajko2484Mamedyarov, Shakhriyar27610-149B12Baku2016
98Mamedyarov, Shakhriyar2761Makoto, Rodwell24051-052A50Baku2016
99Mchedlishvili, Mikheil2604Mamedyarov, Shakhriyar27640-149E48Izmir2016
100Mamedyarov, Shakhriyar2764Cheparinov, Ivan26881/2-1/287E20Izmir2016