You can find your favorite chess games, including your own, in our 6 million game online chess database.


#White PlayerRatingBlack PlayerRatingResultMovesECOSiteYear 
1Krotov, Illia2300Shkuro, Iuri25600-161E08Azov2010
2Shkuro, Iuri2560Tikhiy, Sergey24271-061B67Azov2010
3Yamnov, Dmitry2150Shkuro, Iuri25600-130C40Azov2010
4Shkuro, Iuri2560Malimonenko, Vita22221-046E94Azov2010
5Eryomenko, Volodymyr2512Shkuro, Iuri25601/2-1/228D00Azov2010
6Shkuro, Iuri2560Kornyukov, Alexey24521/2-1/241B90Azov2010
7Kiselev, Vitaliy12536Shkuro, Iuri25601/2-1/231C10Azov2010
8Shkuro, Iuri2560Reyhan, Dogan Heval23251-032B47Azov2010
9Shkuro, Iuri2560Mihalichenko, Vladimir24071-056B30Azov2010
10Akbaev, Kazbek2485Shkuro, Iuri25600-146E15Azov2010
11Shkuro, Iuri2560Ghane Gardeh, Shojaat23681/2-1/246D44Azov2010
12Bagrationi, Alexander2366Shkuro, Iuri25190-150A40Evpatoria2010
13Shkuro, Iuri2519Mihalchenko, Stas23071-021B16Evpatoria2010
14Jary, Sergey2184Shkuro, Iuri25190-147B00Evpatoria2010
15Shkuro, Iuri2519Chos, Alexey23271-057B99Evpatoria2010
16Shkuro, Iuri2519Sevostianov, Pavel22511-051C42Evpatoria2010
17Sanduleac, Vasile2466Shkuro, Iuri25191/2-1/213B08Evpatoria2010
18Shkuro, Iuri2519Sharapov, Evgeny25091/2-1/220B23Evpatoria2010
19Shkuro, Iuri2519Bagrationi, Alexander23661/2-1/291C47Evpatoria2010
20Mihalchenko, Stas2307Shkuro, Iuri25190-148B00Evpatoria2010
21Shkuro, Iuri2519Jary, Sergey21841-049B23Evpatoria2010
22Chos, Alexey2327Shkuro, Iuri25190-146B00Evpatoria2010
23Sevostianov, Pavel2251Shkuro, Iuri25190-157A41Evpatoria2010
24Shkuro, Iuri2519Sanduleac, Vasile24661/2-1/215B12Evpatoria2010
25Sharapov, Evgeny2509Shkuro, Iuri25191/2-1/215B08Evpatoria2010
26Sharapov, Evgeny2509Shkuro, Iuri25191/2-1/221C01Evpatoria2009
27Shkuro, Iuri2519Kalegin, Evgenij24891/2-1/222B23Evpatoria2009
28Sevostianov, Pavel2267Shkuro, Iuri25190-132B00Evpatoria2009
29Shkuro, Iuri2519Sanduleac, Vasile24351/2-1/224B10Evpatoria2009
30Tukhaev, Adam2534Shkuro, Iuri25190-149A49Evpatoria2009
31Shkuro, Iuri2519Chos, Alexey23271/2-1/288B23Evpatoria2009
32Shkuro, Iuri2519Petukhov, Dmitry23911-033B23Evpatoria2009
33Shkuro, Iuri2519Sharapov, Evgeny25091/2-1/223B30Evpatoria2009
34Kalegin, Evgenij2489Shkuro, Iuri25191-041B52Evpatoria2009
35Shkuro, Iuri2519Sevostianov, Pavel22671/2-1/29C46Evpatoria2009
36Sanduleac, Vasile2435Shkuro, Iuri25191/2-1/222B02Evpatoria2009
37Shkuro, Iuri2519Tukhaev, Adam25340-149B02Evpatoria2009
38Chos, Alexey2327Shkuro, Iuri25190-136B08Evpatoria2009
39Petukhov, Dmitry2391Shkuro, Iuri25190-124B00Evpatoria2009
40Bogdanovich, Stanislav2386Shkuro, Iuri25311-060B08Yuzhny2009
41Shkuro, Iuri2531Stets, Dmitry24341/2-1/227B31Yuzhny2009
42Shkuro, Iuri2531Bogatyrev, Sergey22771/2-1/237B01Yuzhny2009
43Fiodorov, Mikhail2219Shkuro, Iuri25310-157A41Yuzhny2009
44Ledakov, Alexandr2197Shkuro, Iuri25310-148E91Yuzhny2009
45Shkuro, Iuri2531Khachatryan, Vahag H22051-042B23Yuzhny2009
46Francuzov, Alexander2066Shkuro, Iuri25311/2-1/271B00Yuzhny2009
47Shkuro, Iuri2531Sodol, Georgiy22630-132B01Yuzhny2009
48Horoschavina, Olga2079Shkuro, Iuri25310-134B00Yuzhny2009
49Ajrapetjan, Yuriy2531Shkuro, Iuri25461/2-1/233A40Alushta2009
50Shkuro, Iuri2546Vovk, Yuri25750-138B23Alushta2009