Andreikin, Dmitry 2737 Age 26

Karttunen, Mika 2455 Age 35

A31 - English, Symmetrical Defence

European Championship, Blitz (5), 2016-12-17

1-0