Aronian, Levon 2794 Age 34

Nakamura, Hikaru 2868 Age 29

A07 - Kings Indian Attack

Saint Louis, Blitz (10), 2017-08-18

1/2-1/2