Bu, Xiangzhi 2713 Age 31

Liu, Qingnan 2502 Age 25

B31 - Sicilian, Rossolimo

Chinese League, Division A (3), 2017-04-20

1/2-1/2