Bu, Xiangzhi 2710 Age 31

Xu, Zhihang 2369 Age 16

A05 - Reti Opening

Chinese League, Division A (13), 2017-08-19

1-0