Bu, Xiangzhi 2712 Age 31

Xu, Xiangyu 2536 Age 18

A00 - Irregular Opening

Chinese Team Championship 2017 (9), 2017-06-14

1-0