Dreev, Alexey 2563 Age 47

Mamedyarov, Shakhriyar 2813 Age 31

D10 - Slav Defence

World Championship, Blitz (12), 2016-12-29

1/2-1/2Stockfish