Li, Chao B 2744 Age 28

Tan, Zhongyi 2506 Age 26

E25 - Nimzo-Indian, Saemisch

Huocheng Xinjiang rapid (9), 2017-08-03

1-0