Sandipan, Chanda 2575 Age 33

Bu, Xiangzhi 2697 Age 31

A46 - Queens Pawn Game

Asian Continental Championship (4), 2017-05-15

1/2-1/2