Wang, Yue 2699 Age 30

Bu, Xiangzhi 2710 Age 31

D12 - Slav Defence

Huocheng Xinjiang rapid (7), 2017-08-03

1-0