Wang, Hao 2698 Age 27

Wei, Yi 2738 Age 18

D41 - QGD, Semi-Tarrasch Defence

Danzhou Grandmaster (8), 2017-07-17

1/2-1/2