Wei, Yi 2753 Age 18

Bu, Xiangzhi 2710 Age 31

C48 - Four Knights Game

Huocheng Xinjiang rapid (3), 2017-08-02

1/2-1/2