Wen, Yang 2602 Age 29

Li, Chao B 2744 Age 28

D77 - Neo-Grunfeld Defence

Huocheng Xinjiang rapid (3), 2017-08-02

1-0