Nesterov, Arseniy Age 19


Source: chessbase.ru

Title
Grandmaster
Live Rating
2568.6
FIDE Rating
2560
World
#352 (active)
Fide
#52 (active)
Rapid
2474 World #445 (active)
Blitz
2447 World #563 (active)
Born
20 Jan 2003
FIDE
Google

Recent Games (Find more games)

#White PlayerRatingBlack PlayerRatingResultMovesECOSiteYear 
1Nesterov, Arseniy2566Yeletsky, Ivan24741-053D86Obninsk2022
2Zvjaginsev, Vadim2603Nesterov, Arseniy25661/2-1/228C42Obninsk2022
3Nesterov, Arseniy2566Lysyj, Igor26041/2-1/212E10Obninsk2022
4Chigaev, Maksim2631Nesterov, Arseniy25661/2-1/237A07Obninsk2022
5Nesterov, Arseniy2566Rakhmanov, Aleksandr26351/2-1/216D302022
6Kotenko, Pavel2323Nesterov, Arseniy25660-124C78Obninsk2022
7Nesterov, Arseniy2569Potapova, Margarita22491-053E04Gelendzhik RUS2022
8Rozum, I.2522Nesterov, Arseniy25691-046D45Gelendzhik RUS2022
9Nesterov, Arseniy2569Gochelashvili, D.23931-021A67Gelendzhik RUS2022
10Zakaryan, David2313Nesterov, Arseniy25691/2-1/230D45Gelendzhik RUS2022
11Nesterov, Arseniy2569Birjukov, S.19381-032D10Gelendzhik RUS2022
12Tsoi, Dmitry2362Nesterov, Arseniy25310-129A03Sochi RUS2022
13Nesterov, Arseniy2531Remizov, Yaroslav24241/2-1/288E10Sochi RUS2022
14Shubin, Kirill2474Nesterov, Arseniy25311/2-1/222C42Sochi RUS2022
15Nesterov, Arseniy2531Khubukshanov, Erdem23421-038D31Sochi RUS2022
16Tsvetkov, Andrey2384Nesterov, Arseniy25311/2-1/237D10Sochi RUS2022
17Nesterov, Arseniy2531Pavlov, Danila23931-042E11Sochi RUS2022
18Nesterov, Arseniy2531Bosiocic, Mari25411-049A62Bassano del Grappa ITA2022
19Nandhidhaa, P.2291Nesterov, Arseniy25310-151A07Bassano del Grappa ITA2022
20Nesterov, Arseniy2531Fier, A.25731/2-1/27D55Bassano del Grappa ITA2022
21Postny, E.2571Nesterov, Arseniy25311/2-1/220D58Bassano del Grappa ITA2022
22Nesterov, Arseniy2531Bernadskiy, V.26151/2-1/214E32Bassano del Grappa ITA2022
23Nesterov, Arseniy2531Basso, Pier Luigi25831/2-1/220E91Bassano del Grappa ITA2022
24Baum, Jonasz2355Nesterov, Arseniy25310-132D35Bassano del Grappa ITA2022
25Nesterov, Arseniy2531Wyss, J.22521-054D85Bassano del Grappa ITA2022
26Okuyaz, Duru2094Nesterov, Arseniy25310-134C70Bassano del Grappa ITA2022
27Jacobson, Brandon2524Nesterov, Arseniy25311/2-1/268D30chess.com INT2022
28Nesterov, Arseniy2531Jacobson, Brandon25241-068A45chess.com INT2022
29Jacobson, Brandon2524Nesterov, Arseniy25310-172A27chess.com INT2022
30Nesterov, Arseniy2531Jacobson, Brandon25240-134A45chess.com INT2022
31Jacobson, Brandon2524Nesterov, Arseniy25311-041D37chess.com INT2022
32Nesterov, Arseniy2531Jacobson, Brandon25240-146D35chess.com INT2022
33Jacobson, Brandon2524Nesterov, Arseniy25311-042A09chess.com INT2022
34Nesterov, Arseniy2531Jacobson, Brandon25241-053A51chess.com INT2022
35Jacobson, Brandon2524Nesterov, Arseniy25311/2-1/262D10chess.com INT2022
36Nesterov, Arseniy2531Jacobson, Brandon25240-195D35chess.com INT2022
37Jacobson, Brandon2524Nesterov, Arseniy25311/2-1/229D45chess.com INT2022
38Nesterov, Arseniy2531Jacobson, Brandon25241-037D35chess.com INT2022
39Jacobson, Brandon2524Nesterov, Arseniy25311-043D30chess.com INT2022
40Nesterov, Arseniy2531Jacobson, Brandon25241-068D35chess.com INT2022
41Jacobson, Brandon2524Nesterov, Arseniy25310-126A13chess.com INT2022
42Nesterov, Arseniy2531Jacobson, Brandon25240-129A56chess.com INT2022
43Jacobson, Brandon2524Nesterov, Arseniy25310-137D30chess.com INT2022
44Nesterov, Arseniy2531Jacobson, Brandon25240-153D37chess.com INT2022
45Jacobson, Brandon2524Nesterov, Arseniy25311-050A06chess.com INT2022
46Nesterov, Arseniy2531Jacobson, Brandon25240-126D37chess.com INT2022
47Jacobson, Brandon2524Nesterov, Arseniy25310-133D35chess.com INT2022
48Nesterov, Arseniy2531Jacobson, Brandon25241/2-1/255E10chess.com INT2022
49Jacobson, Brandon2524Nesterov, Arseniy25311-038D11chess.com INT2022
50Nesterov, Arseniy2531Jacobson, Brandon25241/2-1/258D37chess.com INT2022